විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ධුරයෙන් මේ මස 31 වැනිදා වන විට සිය කැමැත්තෙන්ම ඉල්ලා අස්වීමට අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා තීරණය කර ඇති බව එජාප ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

මේ තීරණය ගැනීමට බල පෑ හේතු සම්බන්ධයෙන් විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සාක්කි සහ සාධක සහිතව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවේ කරුණු දක්වාලා කියලත් එජාපයෙන් කියවෙනවා.

2015 ජනවාරි 08 ජනතා ජයග්‍රහණයේ හැරවුම් ලක්ෂය වූ 2014 ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය වෙනුවෙන් ඇපකැප වූ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින්ටත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු ඌව පළාතටත් විවිධ හේතුන් මත සිය විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ධුරයෙන් සාධාරණයක් කිරීමට නොහැකි වී තිබෙන බව හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ස්ථාවරය වෙලා කියලයි වැඩි දුරටත් සදහන් වෙන්නේ.

SHARE