ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයේ අත්තනගල්ල, මහර සහ මිනුවන්ගොඩ යන පළාත්පාලන අයතනවල නාමයෝජනා කෙසේ හෝ පරාජය කරවීමට කටයුතු කරන ලෙසට නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රබලයකු සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ වෙත දැනුම් දීලා.

ඒ අනුව කටයුතු කළ සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නාමයෝජනාවලට විරෝධතා ගොනු කළ ද ඒවා සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කර ගැනීමට පොදුජන පෙරමුණට හැකි වෙලා.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නාමයෝජනා භාරදීමෙන් අනතුරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් පිටතට පැමිණි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස වූයේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමඟ සමගියට ගත් උත්සාහය අසාර්ථක වූ තැන පටන් පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණය වැළක්වීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉතාමත් පහත් අන්දමේ කුමන්ත්‍රණ කරමින් සිටින බවයි.

SHARE