කතරගම දෙවියන් (කඳකුමරු) සිය සතුරන් ජයග‍්‍රහණය කිරීමට ප‍්‍රයෝජනයට ගන්නා ප‍්‍රධාන අවිය වේලායුධය වශයෙන් සැළකේ. වේලායුධය නොපිපුණු නෙළුමක ස්වරූපය ගනී. නෙළුම් පොහොට්ටුව ඥානයේ සංකේතයයි.

නෙළුම් පොහොට්ටුව දරාගෙන එන ශ‍්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට සතුරන් දමනය කළ හැකි වන බව නිසාම මේ වන විට නරි හූ කියති. බූරුවෝ කොටළුවෝ එළුවෝ එකිනෙකාගේ සත්ව ගති පළ කරති.

පොහොට්ටුව ඥානයේ සංකේතයයි . ඒ අනුව ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මෙන්ම ඉදිරි සියළු මැතිවරණ හරහා මෙලෙස තහවුරු වන්නේ සත්වයින්ගේ සහ දියුණු මිනිසාගේ මනසේ ස්වභාවයයි.

අපි බලාගෙන සිටිමු…

මේඝා.

SHARE