ප්‍රසන්න රණවිර පාර්ලිමේන්තු වේ විනය කඩ කල බව කියමින් කතානායක වරයා කැදවූ කමිටුව ඉදිරිපිට කියපු රිදෙන කතාව.

මා වෙත එල්ලකර ඇති මෙම චෝදනාව මාගේ කිසිදු වගකීමක් නැති බව මම මුලින් ප්‍රකාශ කරමි.  එදින පාර්ලිමේන්තුව තුල සිදුවූයේ 27000 ක් රණවිරගෙන් ජීවිත බිලිදී දහස් ගණනක් වූ සිංහල,දෙමල,මුස්ලිමි ජීවිත පරිත්‍යාගකො⁣ට දිනාගත් දේශය අනතුරකට ඇද දමන ප්‍රකාශයක් විජයකලා මහේෂ්වරන් මන්ත්‍රීතුමිය විසින් කරන ලදුව ඊට ජනතා නියෝජිතයන් ලෙස අපගේ සත්‍ය විරෝධය පලකිරීමක් පමණි.

මාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව විසින් මා පාර්ලිමේන්තුව වෙත පත්කොට එවිවේ මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව උදෙසා මා පෙනී සිටින බවට වූ විශ්වාසය නිසාය. එබැවින් ජාතික ආරක්ෂාවට එරෙහිව ගොඩනැගෙන ඔනෑම බලවේගයකට එරෙහි වීම. ජාතික යුතුකමක් බැවින් මා ඒ යුතුකම ඉටුකලා පමණි.

SHARE