රාජිතට දුන්න ෂොට් එක

ඔන්න ඉතිං පොහොට්ටුවෙන් සෙට් එක කථා කරමින් ඉන්නකොට

රෝහිත, උඹ තමයි නියම මිනිහා. දුන්නා නේද රාජිතට කොහොම හරි ෂොට් එක,  යැයි කෙනෙක් අහලා.

ඕකට උත්තර දෙන ප්‍රසන්න “පරාජිත දැන් අලුතෙන් ගණන් හද හද අපේ ජයග්‍රහණය බලෙන් ගන්න හදනවා. හැබැයි පරාජිත මොනවා කිව්වත් දැන් මිනිස්සු ඇත්ත දන්නවා”.

 

SHARE