නියෝජ්‍ය ඇමැති නිමල් ලන්සා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම පසුගියදා සිදු වුණා. මෙලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වූ දින ඔහු තම අමාත්‍යධුරය ලබා ගත් දිනට වඩා දුරකථන සුභ පැතුම් පණිවිඩ ලැබිලා.

 

නිමල් ලන්සා මහතා ඇමැති ධුරයෙන් ඉවත් වන්නේ පසුගිය අඟහරුවාදා සවසය . මේ ගැන නිමල් ලන්සා මහතා හියපු ජනාධිපති මහින්දට රාජපක්ෂ මහතාටත් කියන්න අමතක කරලා නැහැ. “සර් මම ඇමැතිකම ගත්තම ආවේ කෝල් 53යි. හැබැයි ඇමැතිකමෙන් අයින් වුණා කිව්ව ගමන් කෝල් දාහකට වඩා ආවා සුබපතලා. මට උත්තර දී ගන්න බැරි තරම් කෝල් එනවා” කියලා ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට කියලලු.

ඉල්ලා අස්වීමට පෙර නියෝජ්‍ය ඇමති ලන්සා මීගමුව ආසනයේ පළාත්පාලන ආයතනවලට පොදුජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කරන නාමයෝජනා සැකසීමට දායකත්වය ලබා දීලා. ඒ දුරකථනයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සමඟ සම්බන්ධ වෙමින්. කොහොම හරි මෙතෙක් කල් අමනාපයෙන් සිටි නිමල් ලන්සා සහ සරත් කුමාර ගුණරත්න යන දෙදෙනාම මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයත් සමග එකතු වෙලා කියලයි ආරංචි . මේ දෙන්න එකතුව මෙවර නා‍මයෝජනා සැකසීමට දායත්වය ලබා දීලා කියලා දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා .

SHARE