මෙම ජයරුපය දුටු විටම ඇති වන්නේ පිළිකුලකි. ඒ අපේ රණවිරුවන්ට අද තිබෙන තැන ගැන නැගෙන ප්‍රශ්ණයත් සමගින් .

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපති කපිල ජයම්පතිගේ බිරිඳ වන අනෝමා ජයම්පති සාප්පු සවාරියේ යද්දී ඇයට හිරු එළිය වැටීම ආවරණය කරමින් ගුවන් හමුදා සෙබලෙක් කුඩයක් ඔසවාගෙන සිටින අයුරු දැක්වෙන පින්තූරයක් මේ දිනවල සමාජ ජාලයන්හි සංසරණය වෙමින් තිබේ.

රණවිරුවන්ගේ ගරුත්වයට හානි වන බව හුවා දක්වමින් රාජකාරියේ නියුතු සෙබලෙක් ලබා මෙම කාර්ය කරවා ගැනීම ගැන සමාජ ජාලයන්හි දැක්වෙන්නේ දැඩි විරෝධයකි.

SHARE